2020 - 2021 - Gorsem

Ga naar de inhoud
Hoofdmenu

Klik

2020 - 2021

BERICHTEN KERKFABRIEK

 
 
Bericht van de kerkraad van Gorsem                    

Beste inwoners van Gorsem,
  
Niets is meer zoals we gewoon zijn.
 
Aswoensdag was wit, op Palmzondag is er geen palm en ook Pasen wordt anders dan anders.
 
Geen paaseieren  vermits de klokken niet naar Rome mogen vliegen.
 
Edoch, viert onze christelijke gemeenschap de Paasweek, alhoewel zonder liturgische vieringen.
 
Voor de mensen die nood hebben aan een gebedsmoment in de geborgenheid van onze kerk
 
zal de kerkraad de kerkdeuren  openen van Maandag 6 april tot en met Pasen 12 April
 
van 15h. tot 16h.  Iedereen is welkom met respect voor de veiligheidsvoorschriften.
 
Zoals jullie elke dag om 20h. horen, luiden in Gorsem de klokken van onze kerk, zoals ook in alle
 
kerken van Sint-Truiden op vraag van EH. Deken Wim Ceunen.
 
Hiermee betuigt  ook onze gemeenschap van Gorsem haar respect voor en solidariteit
 
met de medische en  verzorgende mensen en ook met diegenen die op welke plaats ook een risico
 
lopen om zelf besmet te geraken en een verantwoordelijke functie vervullen.
 
Ze luiden ook als teken van verbondenheid en gebed  met de zieken, de eenzamen , voor hen die
 
gestorven zijn en hun families en vrienden.
 
Laat ons in deze tijden eraan denken dat ook wij licht kunnen brengen door bv. te telefoneren naar
 
een eenzaam of rustzoekend hart.
 
Moge Pasen de  boodschapper worden van vrede,  vreugde en gezondheid voor u allen.
 
Dit is de wens van de Kerkraad van Gorsem.
 
Mady Smolders, Robert Herbots, Noël Reynders, Guy Schalenbourg, André Smets  en Ludo Zeegers.
 
   
Voor hen die info willen over het reilen en zeilen van de Trudofederatie waartoe wij behoren.Misviering 15.08.2021
Terug naar de inhoud